Zoeken

Nitraat Sensor Disac

Studio Oostrum

DISAC (Data Intensive Smart Agrifood Chain)s, een publiek private samenwerking waar ook WUR in participeert, ontwikkelt sensoren, data-infrastructuren, -analysemethoden en kennis om teelten en ketens te verduurzamen